Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1234567891011121314
 1. #!/bin/bash
 2. # This shows du -hs for the important directories.
 3. source ./config.sh || exit 1
 4. du -hs \
 5. "${INCOMING_UPLOADS_DIR}" \
 6. "${CHUNKER_WORKING_DIR}" \
 7. "${PACKING_QUEUE_DIR}/"* \
 8. "${PACKER_WORKING_CHUNKS_DIR}/"* \
 9. "${PACKER_WORKING_MEGAWARC_DIR}/"* \
 10. "${UPLOAD_QUEUE_DIR}/"* \
 11. "${UPLOADER_WORKING_DIR}/"* \
 12. 2> >(grep -v 'du: cannot \(access\|read\)' >&2)