4 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  JustAnotherArchivist 0181e53f01 Treat NXDOMAIN and no A/AAAA record errors as ok 5 månader sedan
  JustAnotherArchivist 830e9dbc43 Treat redirects as successful retrievals 5 månader sedan
  JustAnotherArchivist 7a999c9b0a Ignore redirects 5 månader sedan
  JustAnotherArchivist 579d589853 Add a script to extract errors from wpull 2.x logs 5 månader sedan