The little things give you away... A collection of various small helper stuff
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
604 B

 1. #!/bin/bash
 2. identifier="$1"
 3. if [[ -z "${identifier}" ]]; then exit 1; fi
 4. cookies="$(grep '^logged-in-' ~/.config/ia.ini | sed 's, = ,=,' | tr '\n' ';' | sed 's,;$,,; s,;,; ,')"
 5. result="$(curl -s -H "Cookie: ${cookies}" "https://archive.org/manage/${identifier}" --data "identifier=${identifier}&admin=derive")"
 6. main="$(tr -d '\n' <<<"${result}" | grep -Po '<main.*</main>')"
 7. catalogueUrl="$(grep -Po 'task ID: <a href="\Khttps://catalogd\.archive\.org/log/\d+' <<<"${main}")"
 8. if [[ "${catalogueUrl}" ]]
 9. then
 10. echo "success: ${catalogueUrl}"
 11. else
 12. echo "error: $(sed 's,<[^>]\+>,,g' <<< "${main}")"
 13. fi