4 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  JustAnotherArchivist 0181e53f01 Treat NXDOMAIN and no A/AAAA record errors as ok pirms 5 mēnešiem
  JustAnotherArchivist 830e9dbc43 Treat redirects as successful retrievals pirms 5 mēnešiem
  JustAnotherArchivist 7a999c9b0a Ignore redirects pirms 5 mēnešiem
  JustAnotherArchivist 579d589853 Add a script to extract errors from wpull 2.x logs pirms 5 mēnešiem